Ubezpieczenia Członków PTTK

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja

Informujemy, że podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim, który odbył się w dniu 18.01.2024 r. w wyborach uzupełniających do Zarządu Oddziału zostali wybrani:

  • Mirosław Bizoń (Wiceprezes)
  • Dariusz Bajerski (Członek Zarządu)